แบบทดสอบการให้เหตุผล

แบบทดทอบนี้เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ในการฝึกฝนเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบ หรือเป็นการฝึกฝนเพื่อให้ตัวเองเกิดความรู้ความชำนาญเพื่อเตรียมตัวในการสอบระดับที่สูงขี้นต่อไป  และสำหรับคุณครูก็สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ครับ...

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com