แบบฝึกหัดเรื่อง เซต

ลองเอาทำดูนะครับไม่ยาก  ง่ายๆ แต่ก็ต้องฝึกฝนเพื่อเป็นเตรียมตัวในการสอน บางทีเราเรียนในห้องอาจจะเข้าใจและทำได้เพราะมีครูคอยแนะนำ แต่ถ้าไปเจอข้อสอบจริงๆโดยไม่มีใครแนะนำบางทีอาจจะทำไม่ได้ ดังนัั้นควรฝึกฝนหัดทำเองบ่อยๆ  

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com