ไปตามอารมณ์

เป็นไปตามอารมณ์

เป็นไปตามอารมณ์และปล่อยใจให้ว่างจากสิ่งทั้งปวงแล้วจะเห็นว่าทุกสิ่งที่อย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมด ซึ่งหลายคนจะเห็นว่าและคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาภาษาไทยหรือแม้แต่วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาพระพุทธศาสนานั้นมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินเรียกได้ว่าเป็นเส้นขนานคนละขั้วกันเลยไม่มีทางที่จะบรรจบกันได้ แต่จริงๆแล้วถ้าศึกษาอย่างลึกและท่องแท้ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องและข้องกันทั้งนั้น ฉนั้นถ้าอยากใช้ชีวิตบนโลกอย่างมีความสุขจำเป็นต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้  และพยายามมัดสิ่งเหล่านี้คือไม่ว่าเหล่าไหนก็ตามพยายามมัดให้เป็นก้อนรวมกันแล้วจะเห็นถึงความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกันและที่สำคัญของพวกนี้มีความงามซุกซ่อนอยู่ภายใน

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com