คณิตศาสตร์ไม่ได้สอนให้บวกเลขเป็นอย่างเดียว

คณิตศาสตร์ไม่ได้สอนให้บวกเลขเป็นอย่างเดียว

คณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา ถึง ชั้นมัธยมศึกษา เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการนำตัวเลข มาบวก ลบ คูณหารกันถึงแม้เนื้อหาไม่ใช่เรื่องการบวก การลบ แต่สุดท้ายก็ต้องจบด้วยการบวกลบ ทำให้คนเข้าใจผิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องของการบวก ลบอย่างเดียว  แต่คณิตศาสตร์ไม่ได้สอนให้คุณบวกลบคูณหารเลขเป็นอย่างเดียว คณิตศาสตร์สอนคุณหลายอย่าง แต่คุณมองไม่เห็นเองว่ามันให้อะไรกับคุณบ้าง มีคนหลายคน พูดว่าคณิตศาตร์เรียนไปทำไม ไม่เห็นได้ใช้เลย อย่างเช่น สแควรูท เอาไปใช้ตอนไหน  จำนวนเชิงซ้อนเอาไปใช้ตอนไหน แควคูลัสเอาไปใช้ตอนไหน   จริงๆแล้วคณิตศาสตร์ให้เราหลายอย่าง  โจทย์ยากๆที่ให้เราคิด  กระบวนการต่างๆที่ใช้สอนเรา มันไม่ได้สอนให้เราบวก ลบ เลข เป็นอย่างเดียวเท่านั้น การบวกและลบเลขเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น จริงๆแล้วคณิตศาสตร์สอนให้เรา รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา สอนให้เราเป็นคนมีเหตุ มีผล  กระบวนการเหล่านี้ มันมองไม่เห็นแต่มันแฝงอยู่ในการบวก การลบ การคูณ การหารเลขนั่นแหล่ะ แต่เรามองไม่เห็นมัน ฉนั้นจงตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์เถอะ  ในชีวิตจริงนั้นมีปัญหาต่างๆมากมาย ให้เราต้องแก้  ต้องตัดสินใจมากมาย ในการตัดสินใจนั้น มันต้องใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ กระบวนการเหล่านี้มันแฝงอยู่ในคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น  ผมกล้าพนันเลย ว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต คนเหล่านั้นชอบที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชอบคิดวางแผน ทำงานอย่างเป็นระบบ คิดเป็นเหตุ เป็นผล ทำงานวางแผนเป็นขั้นตอน หลายสิบขั้น  วางแผนเพื่ออนาคต แบบว่าลงมือทำครั้งเดียวได้ใช้ตลอดชีวิต .....

{jcomments on}

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com